ตัวอย่างข้อมูลผลวิเคราะห์

ตัวอย่างผล Analysis Results ข้อมูลดิบ ความเที่ยงตรง แม่นยำของผลวิเคราะห์ และความคมชัดภาพ ของงานบริการ Do SEMarticle
 

ายงานผลวิเคราะห์ Analysis Results ,ข้อมูลดิบ ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กฯSEM และเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS
ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลวิเคราะห์ SEM และ EDS Report
หรือดาวน์โหลดตัวอย่าง Analysis Results ต้นฉบับไฟล์ PDF.คลิกที่ชื่อไฟล์ค่ะ Do SEM Report (SEM_EDS) PCB.pdf ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลวิเคราะห์ SEM Report (ไม่วิเคราะห์ธาตุ)
หรือดาวน์โหลดตัวอย่าง Report ต้นฉบับไฟล์ PDF.คลิกที่ชื่อไฟล์ค่ะ DO SEM Image report.pdf

 

 

ตัวอย่างผลวิเคราะห์ SEM และ EDS/EDX (ข้อมูลดิบ)

ตัวอย่างผลวิเคราะห์ SEM และ EDS/EDX ที่เป็นข้อมูลดิบ ที่สามารถนำไปทำรายงาน Report ได้เอง
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น BMP. หรือTIFF.

1.ตัวอย่างภาพดิจิตอลไฟล์ต้นฉบับแบบ SEI (HV SEM)
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x429 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
BMP. หรือTIFF. ขนาด 1608x1190 
(1.82 MB)

บทความที่เกี่ยวข้อง : ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน คลิกค่ะ

2.ภาพดิจิตอลไฟล์แบบวัดขนาด แบบ BEI COMPO (HV or LV SEM) แยกเฉดสีตาม Atomic No.(Z)
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x429 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
BMP. หรือTIFF. ขนาด 1608x1190 (1.82 MB)


3.ภาพดิจิตอลไฟล์แบบวัดขนาด แบบ BEI COMPO (HV or LV SEM) แยกเฉดสีตาม Atomic No.(Z)
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x429 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
BMP. หรือTIFF. ขนาด 1608x1190 (1.82 MB)4.ภาพดิจิตอลไฟล์แบบวัดขนาด แบบ BEI TOPO (HV or LV SEM) บอกระดับสูงต่ำ นูนเว้าของภาพ
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x429 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
BMP. หรือTIFF. ขนาด 1608x1190 (1.82 MB)

5.ภาพดิจิตอลไฟล์แบบวัดขนาด แบบ BEI TOPO+Shadow (HV or LV SEM) บอกระดับสูงต่ำ นูนเว้าของภาพ
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x429 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
BMP. หรือTIFF. ขนาด 1608x1190 (1.82 MB)

bei topo+shadow

6.ภาพดิจิตอลไฟล์แบบวัดขนาด แบบ BEI TOPO+Shadow+INV (HV or LV SEM) บอกระดับสูงต่ำ นูนเว้าของภาพ
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x429 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
BMP. หรือTIFF. ขนาด 1608x1190 (1.82 MB)

BEI TOPO+Shadow+INV (HV or LV SEM)

7.ผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ Qualitative analysis แบบที่ 1
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x392 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
TIFF. ขนาด 600x400 (117 KB)
บทความที่เกี่ยวข้อง : วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก

ไฟล์เชิงคุณภาพ ข้อ 7,8,9 เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่ม

 

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

8.ผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ Qualitative analysis แบบที่ 2
หมายเหตุ : ภาพที่ลงแสดงในเว็บไซต์ทุกภาพจะเป็นภาพ JPEG. 580x392 ซึ่งภาพต้นฉบับจริงจะเป็น
TIFF. ขนาด 908x424 (378 KB)

ไฟล์เชิงคุณภาพ ข้อ 7,8,9 เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่ม 

9.ผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ Qualitative analysis แบบที่ 3
เป็นไฟล์ EMSA/MAS 1 Column และ EMSA/MAS 5 Column ที่สามารถนำไปพล๊อตกับ EXCEL ได้

ไฟล์เชิงคุณภาพ ข้อ 7,8,9 เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่ม

 

10.ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative analysis แบบที่ 1 แบบ Element %

ไฟล์เชิงปริมาณ ข้อ 10,11,12 เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่ม

คลิกดูลักษณะไฟล์ต้นฉบับ brake75 SEMQuant results_2.doc  จะเป็นไฟล์ MS Word.


 11.ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative analysis แบบที่ 2 แบบ Element % + Compound

ไฟล์เชิงปริมาณ ข้อ 10,11,12 เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่ม

คลิกดูลักษณะไฟล์ต้นฉบับ brake350 SEMQuant results(1).doc จะเป็นไฟล์ MS Word.

 12.ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative analysis แบบที่ 3 แบบ Element % เป็นกราฟแท่ง

ไฟล์เชิงปริมาณ ข้อ 10,11,12 เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเลือกมากกว่าหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่ม

 

 13.Mapping เช็คการกระจายตัวแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Speed Mapping/ Quant Mapping)
และสามารถเช็คเพสแบบเชิงคุณภาพแบบง่ายได้ ตามภาพเป็นการเช็คการกระจายตัวของธาตุแบบ 
Speed Mapping 

บทความที่เกี่ยวข้องและการดู การทำ Mapping แบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คลิกค่ะ

mapping,speed mapping,quant mapping

 14. Line Scan เช็คการกระจายตัวแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามแนวเส้น 
       (Speed Line Scan/ Quant 
Speed Line Scan)

บทความที่เกี่ยวข้องและการดู การทำ Line Scan แบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คลิกค่ะ

วิเคราะห์การกระจายตัวตามแนวเส้น Line scan

วิเคราะห์การกระจายตัวตามแนวเส้น Line scan

15.ภาพจากกล้อง SEM ที่ได้จากโปรแกรม EDS/EDX
ภาพที่ได้จะเหมือนกับภาพต้นฉบับดิจิตอลไฟล์ที่ได้จาก SEM เพียงแต่ภาพที่ได้จาก EDSที่ภาพจะมี
เฉพาะสเกลไมครอนบาร์เท่านั้น และขนาดภาพมี 4 ขนาด 128x96, 256x192, 512x385 และ 1024x768
ตามภาพล่างเป็นขนาด 
 512x385

Auto Beam image

 

16.เช็คเพสวัสดุเชิงคุณภาพ (Phase Qualitative Image Analysis)
ขนาดภาพมี 3 ขนาด 128x96, 256x192, 512x385 ตามภาพล่างเป็นขนาด 
 512x385ความเที่ยงตรง แม่นยำของผลวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือ และความคมชัดภาพ ของงานบริการ Do SEM

 

                    

 

บริการของ ธาราบิสสิเนส Do SEM มีความเที่ยงตรง แม่นยำของผลวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือ และความคมชัดภาพสูง

เพราะเรา ป้องกันและบำรุงรักษาสภาพเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมตลอดเวลา (PM)


เครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์อเล็กตรอนไมโครสโคป SEM
- เราทำความสะอาดเลนส์ Column Cleaning ทุกๆ 4 เดือน 
- ทำ Gun Alignment Check ทุกครั้งที่ใช้งาน
- ทำ OL Alignment ทุกครั้งที่ใช้งาน
- ตรวจเช็ค Resolution (ความสามารถแจกแจงรายละเอียด) ทุก 1 เดือน 
- Scale calibration ทุกๆ 4 เดือน 
- เราทำ Preventive maintenence 3-4 ครั้ง/ปี  


เครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ EDS,EDX
- เราทำ Quant Calibration/ Optimization ทุกครั้งที่ทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

- เราทำ Full Calibration เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทุกๆ 1 เดือน  
- เราเช็ค Accuracy  เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทุกๆ 1 เดือน  
- เราทำ Resolution check  ทุกๆ 1 เดือน  
- เราทำ Conditioner ทุกๆ 4 เดือน  
- Image Calibration ทุกๆ 4 เดือน  
- เราทำ Preventive maintenence 3-4 ครั้ง/ปี  


เครื่องมือ : เครื่องดึงภาพเป็นดิจิตอลไฟล์ และวัดขนาด Grain size
- Image Calibration ทุกๆ 4 เดือน  

- Image Cont/Bright Calibration ทุกๆ 4 เดือน  
- เราทำ Preventive maintenence 3-4 ครั้ง/ปี  
 

 

Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำSEM, ทำEDS, ทำSemAfore, ทำSputter coater, ดูSEM, ดูEDS, ดูSemAfore, ฉาบทองSputter coater, รับทำSEM, รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS, รับฉาบเคลือบทอง ,ภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาดภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS OXFORD เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1% ,JEOL SEM, อัตราค่าบริการเครื่อง EDS,อัตราค่าบริการ SEM, อัตราค่าบริการ SEMAFORE, อัตราค่าบริการ SPUTTER COATER, อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป, อัตราค่าบริการเครื่องเซ็ม, บริการทำmapping, บริการทำlinescan, บริการsem 24ชั่วโมงไม่มีหยุด, 

 

บริการเครื่อง SEM,EDS,SemAfore,Sutter coater ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด คลิกค่ะ 

 


  • DO SEM 24hrs._2.jpg
    ประมาณราคาก่อนเข้ารับบริการ Do SEM ,ประมาณค่าใช้จ่ายทำ SEM ส่อง SEM เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการรับบริการจาก Do SEM 24hr.โดยเราสามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้ก่อน 3 แบบ...
Visitors: 1,071,269