ประมาณราคาค่าบริการ

ประมาณราคาก่อนเข้ารับบริการ Do SEM ,ประมาณค่าใช้จ่ายทำ SEM ส่อง SEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scanning electron microscope

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการรับบริการจาก Do SEM 24hr.  
โดยเราสามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้ก่อน 3 แบบ ดังนี้

A. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อสอบถามรายละเอียด ค่าบริการ ทางเบอร์ Hot Line : 09-6652-4569 ทุกวัน 8.00-21.00 น.

 

sem


B. คำนวณราคาด้วยตัวเอง

B1 ต้องการใช้บริการทำ SEM ,ส่องSEM, หรือถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 
  
 B1.1  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศสูง High Vacuum (HV SEM) รหัส : SEM001

กรณีตัวอย่างนำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM + จำนวนภาพ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) - (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = .............. บาท

กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM + ค่าฉาบเคลือบทอง + จำนวนภาพ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) - (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = .............. บาท

  
 B1.2  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศต่ำ LV Vacuum (LV SEM)  รหัส : SEM002
 

กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง LV SEM  + จำนวนภาพ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) - (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = .............. บาท
 

B2 ต้องการใช้บริการทำ SEM ,ส่องSEM, หรือถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ

 B2.1  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศสูง High Vacuum (HV SEM) พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ  รหัส : SEM003
 

กรณีตัวอย่างนำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ + จำนวนภาพ + จำนวนจุดและแบบการวิเคราะห์ธาตุ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) - (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = .............. บาท
 

กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ + ค่าฉาบเคลือบทอง + จำนวนภาพ +จำนวนจุดและแบบการวิเคราะห์ธาตุ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) - (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = .............. บาท
 

 B2.2  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศต่ำ LV Vacuum (LV SEM)  พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ  รหัส : SEM004
 

กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง LV SEM  พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ + จำนวนภาพ + จำนวนจุดและแบบการวิเคราะห์ธาตุ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) - (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = .............. บาท

 


C. เช็คราคาผ่านระบบสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ป จะเป็นระบบเช็คราคาและส่งเมล์กลับอัตโนมัติ ตามรายละเอียดด้านล่าง
  หมายเหตุ : เช็คราคาแบบนี้ เป็นราคาที่ยังไม่หักส่วนลดตามโปรโมชั่น และบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.เช็คอัตราค่าบริการจาก "งานบริการ"จากเมนูหลักด้านบน หรือ "หมวดหมู่งานบริการ/สินค้า" ทั้งหมด 5หมวด 40 รายการ

2.เลือกรายการที่เราจะรับบริการ เช่นเราเลือกที่ "ใช้เครื่อง SEM ในโหมด HV"  จะปรากฎรายละเอียดอย่างย่อและราคาปกติ

3.คลิกที่ BUY NOW เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด และจะมีตัวเลือกราคาทั้งหมด 12 ระดับราคา ให้เราเลือกช่วงเวลา และระยะเวลา หรือจำนวนที่เราต้องการ

4.ตัวอย่างเช่น เราเลือก "ราคาปกติ 8.00-17.00 น.ชั่วโมงละ   1200 บาท" เลือกเสร็จแล้วเราลงมา ใส่จำนวน ด้านล่างสุด สมมุติเราเลือก 1ชั่วโมง หลังจากนั้นคลิก BUY NOW อีกครั้ง ก็จะเจอ "รายละเอียดสินค้าในตะกร้าของท่าน" ตามที่เราเลือกไว้ข้างต้น

5.จากหน้า "รายละเอียดสินค้าในตะกร้าของท่าน" เราสามารถเช็คหรือทำรายการอื่นๆ โดยการคลิก "เลือกทำรายการต่อ" เพื่อเพิ่มรายการเช็คหรือสั่งซื้อ ,เราสามารถแก้ไขจำนวนจากหน้านี้ได้ ตรงช่องจำนวนให้ใส่ตัวเลขลงไป แก้ไขเสร็จต้องคลิก "อัพเดต"  ,กรณีต้องการลบรายการที่เราเลือกก่อนหน้าให้คลิกที่ "ลบรายการทั้งหมด"

6.เมื่อได้รายการที่ต้องการครบแล้ว คลิกที่"CHECKOUT" จะมี "สถานที่จัดส่งสินค้า" และ "ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ" ที่เราจะต้องกรอกให้ครบ เสร็จแล้วกด "Submit"

7.จะมี E-mail หัวข้อเรื่อง "รายการเช็คค่าบริการ และสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์  www.dosem24hr.com  " ตอบกลับจาก webmaster@dosem24hr.comและ dosem24hr@hotmail.com  ตามรายการที่เราเช็คกับ Do SEM เราจะได้หมายเลข/เลขที่สั่งซื้อ 12 หลัก เพื่อเป็นเลขอ้างอิง ในการติดต่อกลับกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดหมายวันเวลาการรับบริการ ต่อไป หรือสั่งพิมพ์รายการเพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ

8.ข้อควรระมัดระวังในการเลือกรายการ ในห้วข้อการทำ Mapping และ Line scan เนื่องจาก Do SEM ให้บริการ 2 แบบคือ1. MappingและLine scan แบบ Speed map ที่จะเหมือนสถาน/สถาบันให้บริการอื่นๆให้บริการอยู่ ที่จะบอกได้เพียงว่ามีธาตุนั้นๆมากน้อยบริเวณใด แต่ไม่สามารถ element % แต่บอกเป็นค่า cts.(counts)แทนเทียบกับ Colour key 2.MappingและLine scan แบบ Quant map จะสมารถบอก element %ได้บนตำแหน่งภาพได้เลยเทียบกับ Colour key ตัวอย่างเช่นสีเขียวบนภาพ element% = 20 % สีแดง = 80 % เป็นต้น

** MappingและLine scan แบบ Speed map ใช้เวลาทำ 2-10 นาที/ตำแหน่ง

***MappingและLine scan แบบ Quant map ใช้เวลาทำ 4-6 ชั่วโมง/ตำแหน่ง (ตัวอย่างจะต้องไม่ burn และcharge upง่าย )

 

SEM
รายละเอียดหลักของเครื่อง SEM /EDS ก่อนเข้ารับบริการจาก Do SEM ค่ะ
1.SEM HV (High Vacuum)Mode:  
รหัส : SEM001
**อัตราค่าบริการคลิก Buy now จะมีข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งส่วนลดพิเศษ สำหรับนักศึกษา **
 

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ เป็นต้น
เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว,ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์,งานวัสดุต่างๆ,โลหะ,ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ ตัวอย่างที่จะดูต้องการฉาบเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าก่อนดู,

SEM HV Mode: คิดอัตราค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMเท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

 

2.SEM LV (Low Vacuum)Mode:
รหัส : SEM002

ใช้เครื่อง SEM LV Mode
เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว, ตัวอย่างที่ไม่ต้องการฉาบเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้าก่อนดู, ไม่ต้องการทำลายตัวอย่าง

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ เป็นต้น

SEM LV Mode: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะการใช้เครื่อง SEM เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

 

 

3. ใช้เครื่อง SEM HV Mode+EDS
รหัส : SEM003


เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว,ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์,งานวัสดุต่างๆ,โลหะ,ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ  ตัวอย่างที่จะดูต้องการฉาบเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าก่อนดู,

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์   ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นต้น
 

 SEM HV Mode+EDS:  คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

 

4.ใช้เครื่อง SEM LV Mode+EDS
รหัส : SEM004


เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว, ตัวอย่างที่ไม่ต้องการฉาบเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้าก่อนดู, ไม่ต้องการทำลายตัวอย่าง

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์   ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นต้น 

 SEM LV Mode+EDS:  คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3x3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

 

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

 

 


  • PCB Analysis_DO SEM1.JPG
    ตัวอย่างผล Analysis Results ข้อมูลดิบ ความเที่ยงตรง แม่นยำของผลวิเคราะห์ และความคมชัดภาพ ของงานบริการ Do SEM รายงานผลวิเคราะห์ Analysis Results,ข้อมูลดิบ ภาพจากกล้องจุลทรรศน...
Visitors: 1,071,522