บริการ

บริษัท ธาราบิสสิเนส จำกัด Do SEM ( ดูเซ็ม ) รับงานบริการเครื่อง SEM ยี่ห้อ DO SEM (Scanning electron microscope)เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง Resolution ของSEI 3.5 nm. และBEI 4.5 nm. กำลังขยายภาพตั้งแต่ X15 เท่า - X200,000 เท่า,รับงานบริการเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS Do SEM 300 (Energy dispersive X-ray Spectrometer ),รับงานบริการถ่ายภาพเป็นดิจิตอลไฟล์ด้วยเครื่อง SemAfore และบริการเครื่องฉาบเคลือบทอง พาราเดียม Sputtering Coater 


สินค้าหรือบริการหลักของDoSEM 24hr.ได้แก่ บริการถ่ายภาพกำลังขยายสูงเป็นดิจิตองไฟล์ และวัดขนาดสเกลของตัวอย่าง, บริการวิเคราะห์ธาตุ เชิงปริมาณ(Quantitative)และเชิงคุณภาพ(Qualitative), บริการทำSpeed map Mapping/Line scan, บริการทำ Quant Mapping, บริการทำ Quant Linescan, บริการทำ Point/Area Analysis,บริการทำ Point Automation ,บริการทำ Area Measurement, Phase Measurement, Cameo,Beam track,Batch Processing, บริการฉาบเคลือบผิวตัวอย่างด้วยทองคำบริสุทธิ์ และพาราเดียม,รับส่องและบริการ SEM แบบงาน routine รูทีนกับบริษัท

จุดเด่นของ Do SEM ของเรา ให้บริการรวดเร็วทันใจ ตลอด24ชั่วโมง บริการทุกวัน บริการพิเศษในวันหยุดนักขัตกฤษ์ ไม่มีวันหยุด ไม่ต้องรอและจองคิวนาน จองคิววันนี้พรุ่งนี้ได้ทำ


  • DO SEM 24hrs._2.jpg
    ประมาณราคาก่อนเข้ารับบริการ Do SEM ,ประมาณค่าใช้จ่ายทำ SEM ส่อง SEM เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการรับบริการจาก Do SEM 24hr.โดยเราสามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้ก่อน 3 แบบ...

  • PCB Analysis_DO SEM1.JPG
    ตัวอย่างผล Analysis Results ข้อมูลดิบ ความเที่ยงตรง แม่นยำของผลวิเคราะห์ และความคมชัดภาพ ของงานบริการ Do SEM รายงานผลวิเคราะห์ Analysis Results,ข้อมูลดิบ ภาพจากกล้องจุลทรรศน...
Visitors: 1,071,522