เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธาราบิสสิเนส จำกัด DO SEM เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ

ประวัติโดยย่อของเรา

ปี 2003-ปัจจุบัน ได้ดำเนินการ เป็นที่ปรึกษาและบริการซ่อมด้านเครื่องมือวิเคราะห์,วิจัย ในห้องแล็ป

ปี 2003-ปัจจุบันได้ดำเนินการ เปิดรับงานบริการด้วยเครื่องจุลทรรศอิเล็กตรอนไมโครสโคบ กำลังขยายสูง SEM (Scanning Electron Microscope)และเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS (Energy Dispersive X-ray System) DO SEM เป็นแบรนด์ต่างประเทศที่ในเมืองไทยใช้ และยอมรับมากที่สุด

ปี 1994-ปัจจุบัน ได้ดำเนินการ เป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม ด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ FE-SEM , SEM, EPMA และเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX (Training on site)

บริการของเราเน้นความเที่ยงตรงแม่นยำของเครื่องมือ รวดเร็ว ทันใจ ในเรื่องบริการ..

 
Visitors: 1,071,522